ขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การพัฒนาความเป็นผู้นำต้องเป็นกระบวนการที่ตัดผ่านระดับต่างๆภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีของโลกธุรกิจได้เปลี่ยนไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การปฏิวัติเทคโนโลยีทำให้ภูมิศาสตร์มีความเกี่ยวข้องน้อยลง การค้าเสรีและโลกาภิวัตน์ได้ยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทยูนิคอร์นกำลังหายไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจทางการเมืองในส่วนหนึ่งของโลกมี

ผลกระทบอย่างมากในส่วนอื่นๆ ของโลก

ผู้ประกอบการกำลังกำหนดกฎใหม่ของการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ในสถานการณ์ขององค์กร ความท้าทายคือการรักษาวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการและการเสริมอำนาจ ซึ่งทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากพอที่จะก้าวทันโลกภายนอก

ตัวอย่างตู้โชว์

การใช้คำศัพท์เฉพาะ เช่น ค่านิยมและสโลแกนเคลือบเงาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ เว้นแต่ว่าคำเหล่านั้นจะเป็นจริงสำหรับพนักงาน พลังของวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องราวและตัวอย่างมากมายของพนักงานที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่น่าอัศจรรย์ด้วยการริเริ่ม ตัดสินใจอย่างอิสระ และทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการ

ปรับพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

สิ่งที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นแตกต่างจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในระดับต่างๆ มักจะช่วยผลักดันพฤติกรรมที่ต้องการ การเป็นแบบอย่างและการให้กำลังใจโดยผู้นำระดับสูงยังช่วยให้พนักงานมีความมั่นใจที่จะประพฤติตนเหมือนผู้ประกอบการที่แท้จริง

ลงทุนในวัตถุประสงค์ระยะยาว

จุดมุ่งหมายระยะยาวที่น่าสนใจและวิสัยทัศน์ที่กระตุ้นพนักงานและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพคือตัวขับเคลื่อนหลักของวัฒนธรรมที่มีอำนาจ สิ่งนี้จำเป็นต้องก้าวข้ามการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและมองไปที่การสร้างคุณค่าในระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด – พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมโดยรวม สิ่งนี้ช่วยสร้างความหมายร่วมกัน Nandini Piramal กรรมการบริหาร ความสามัคคีของ Piramal Enterprises และความไว้วางใจภายในองค์กร พฤติกรรมของผู้ประกอบการที่แท้จริงเป็นผลมาจากสิ่งนี้

ให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่ถูกต้อง

คำถามสำคัญที่ต้องถามคือคำจำกัดความของประสิทธิภาพ

การทำงานในองค์กร พฤติกรรมใดที่คุณต้องการให้รางวัลและขับเคลื่อน การตระหนักถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องและไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นขององค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการและการเสริมอำนาจ การยกย่องพนักงานที่แสดงพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นแบบอย่าง (และเท่าเทียมกัน ไม่ลงโทษพนักงานโดยไม่จำเป็นสำหรับความล้มเหลว) กระตุ้นให้ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจมากพอที่จะทำเช่นนั้นเช่นกัน

ระบุความสามารถที่เหมาะสม

การพัฒนาความเป็นผู้นำต้องเป็นกระบวนการที่ตัดผ่านระดับต่างๆ ยิ่งผู้นำในอนาคตของคุณได้รับการค้นพบและพัฒนาเร็วเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสสร้างวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการและการเสริมอำนาจมากขึ้นเท่านั้น การระบุผู้นำในอนาคตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผลักดันการเป็นผู้ประกอบการ – ค้นหาผู้นำที่ทดสอบขอบเขต เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และเต็มใจที่จะเรียนรู้และทดลอง ที่ Piramal เราเชื่อในการวางเดิมพันล่วงหน้ากับผู้คน นี่เป็นวิธีของเราในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการในระดับต่างๆ นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ส่งเสริมความหลากหลายทางความคิด การบ่มเพาะความคิดใหม่ และการทำลายอุปสรรคแบบลำดับชั้นแบบเดิมๆ

ใช้ประโยชน์จากเงินปันผลที่หลากหลาย

ความหลากหลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ในโลกปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ องค์กรที่ประสบความสำเร็จใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของมุมมอง ประสบการณ์ วัฒนธรรม เพศ และอายุที่มีอยู่ในองค์กร สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนในการพัฒนาความสามารถระหว่างวัฒนธรรมและความรู้สึกไวต่อความหลากหลายทางเพศ ความแตกต่างระหว่างรุ่นและด้านอื่น ๆ เพื่อเปิดใช้งานสิ่งนี้

Credit : เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง